O Jerzym

Urodzony 17 stycznia 1939 roku w Poznaniu.
Zmarł 21 stycznia 2016 roku w Kołobrzegu. Miał 77 lat.

Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1963 w Kołobrzegu, wcześniej w Koszalinie. Dziennikarz, fotoreporter, autor książek, wydawca.

W latach 1965-1971 fotoreporter:
– “Ilustrowanego Kuriera Polskiego”,
– “Pobrzeża”,
– “Tygodnika Morskiego”,
– “Głosu Koszalińskiego”.
Od 1971 do 1999 roku fotoreporter i dziennikarz “Głosu Pomorza” (do 1975 roku – “Głos Koszaliński”).
W latach 1989-1990 fotoreporter gazety zachodnioberlińskiej “Volksblatt”, akredytowany w Berlinie.

Zwycięzca prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej (Warszawa-1984). Liczne nagrody w konkursach fotograficznych. Wystawy indywidualne w kraju i zagranicą (NRD, RFN, ZSSR, Czechosłowacja).

W czasie pracy fotoreporterskiej (1969-1999) – tysiące zdjęć w albumach, folderach, ważniejszych publikacjach, monografiach miast województwa koszalińskiego, książkach historycznych i czasopismach ogólnopolskich.

W roku 1995 założył Agencję Wydawniczą “Patan-Press” oraz Galerię Dokumentu i Fotografii Kołobrzegu z największym w Polsce archiwum zdjęć miasta, także z czasów przedwojennych. Od roku 1996 roku autor i wydawca albumów i książek o Kołobrzegu i Pomorzu Zachodnim.

W roku 2000 został “Kołobrzeżaninem Roku” (statuetka konika morskiego) – za szczególne zasługi dla miasta.

Comments are closed.